• Eyebrow Shaping

  $17
 • China Wax

  $9
 • Bikini Wax

  $35
 • Upper Lip Wax

  $12
 • Facial Wax

  $30
 • Brazilian Bikini Wax

  $60
 • Eyebrow Shaping & Upper Lip

  $27
 • Under Arm Wax

  $20
 • Lower Arm Wax

  $60
 • Full Arm Wax

  $45
 • Lower Leg Wax

  $40
 • Full Leg Wax

  $80